ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

CreativeWear - Δημιουργικό Ένδυμα για τον Μεσογειακό χώρο

logo-370x169.jpg

INVENT - Προώθηση της Κουλτούρας Καινοτομίας στην Ιορδανία

INVENT wide.png

TECLO - Συμμαχία γνώσης για την Κλωστοϋφαντουργία και το Ένδυμα

Logo_Color.png

FAIRHAP-Δίκαιο Παιχνίδι και Χαρά μέσω του Αθλητισμού

fairhap_logo_wide.png

Knowledge4Foot - Πλατφόρμα Γνώσης για την Μεταφορά Έρευνας & Καινοτομίας στην Υποδηματοποιία (K4F)

K4F2.png

Τοπικά σχέδια Απασχόλησης (Ορίζοντες Απασχόλησης & Αναπτυξιακή Σύμπραξη Μεσογαίας)

LEAMAN-Διευθυντής σε μια αποδοτική και καινοτόμο εταιρεία δέρματος

leaman2.png

LAWPreT - Εκπαίδευση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Πρόληψη Αποβλήτων

lawpret2.png

CREATIVE THINKING DEVELOPMENT © Copyright 2018. All rights reserved.