ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

CreativeWear - Δημιουργικό Ένδυμα για τον Μεσογειακό χώρο

INVENT - Προώθηση της Κουλτούρας Καινοτομίας στην Ιορδανία

TECLO - Συμμαχία γνώσης για την Κλωστοϋφαντουργία και το Ένδυμα

FAIRHAP-Δίκαιο Παιχνίδι και Χαρά μέσω του Αθλητισμού

Knowledge4Foot - Πλατφόρμα Γνώσης για την Μεταφορά Έρευνας & Καινοτομίας στην Υποδηματοποιία (K4F)

Τοπικά σχέδια Απασχόλησης (Ορίζοντες Απασχόλησης & Αναπτυξιακή Σύμπραξη Μεσογαίας)

LEAMAN-Διευθυντής σε μια αποδοτική και καινοτόμο εταιρεία δέρματος

LAWPreT - Εκπαίδευση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Πρόληψη Αποβλήτων

CREATIVE THINKING DEVELOPMENT © Copyright 2018. All rights reserved.