Ενίσχυση της καινοτομίας στην κλωστοϋφαντουργία της Ιορδανίας και του Μαρόκου (FOSTEX)

Erasmus+ Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Συντονιστής: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - Ισπανία

Προϋπολογισμός: 999.901,00€
Διάρκεια: 15/01/2019-14/01/2022

Ref.No.: 598347-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP

Στόχοι

Μια διευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την κάλυψη του κενού στων χώρο των εξειδικευμένων υπηρεσιών για τον κλωστοϋφαντουργικό τομέα, αναπτύσσοντας 4 κέντρα καινοτομίας στην κλωστοϋφαντουργία στην Ιορδανία και το Μαρόκο.
Ο κύριος στόχος της πρωτοβουλίας FOSTEX είναι να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει στη  συνεργασία πανεπιστημίων-επιχειρήσεων στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, αναβαθμίζοντας δύο κλωστοϋφαντουργικά κέντρα στο Μαρόκο και δημιουργώντας δύο πλήρως επιχειρησιακά προηγμένα κέντρα κλωστοϋφαντουργίας στην Ιορδανία, με εκπαιδευμένο προσωπικό από Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες.
Τα προηγμένα κλωστοϋφαντουργικά κέντρα θα επιτρέψουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης, όπως δοκιμές ποιότητας, πιστοποίηση προϊόντων, εκπαίδευση, τεχνολογικές τάσεις, οργάνωση παραγωγής, B2B και ευκαιρίες χρηματοδότησης για την κλωστοϋφαντουργία των δύο χωρών.
Ο κύριος στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στην κλωστοϋφαντουργία της Ιορδανίας και του Μαρόκου να αναπτύξει προϊόντα προστιθέμενης αξίας και, συνεπώς, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της στην παγκόσμια αγορά.

 

Εταίροι:
Coordinator: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - Ισπανία
Associació Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils (AEI TEXTIL) - Ισπανία
University of West Attica (UNIWA) - Ελλάδα
Creative Thinking Development (CRE.THI.DEV) - Ελλάδα
Centro Italiano per l’aprendimiento permanente (CIAPE) - Ιταλία
Material Connexion Italia SRL (MCI) - Ιταλία
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Pentru Textile (INCDTP) - Ρουμανία
Jordan University of Science and Technology (JUST) - Ιορδανία
Al-Balqa Applied University (BAU) - Ιορδανία
Ecole Supérieure des Industries du Textile et de l’Habillement (ESITH) - Μαρόκο
Amman Chamber of Industry (ACI) - Ιορδανία
University Hassan II de Casablanca (UH2C) - Μαρόκο
Association Marocaine des Industries du Textile et l’Habillement (AMITH) – Μαρόκο

Σύνδεσμοι:


http://fostexproject.eu/
https://twitter.com/FostexProject
https://www.facebook.com/Fostex-Project-485535182254328/

https://www.linkedin.com/groups/13711421/

CREATIVE THINKING DEVELOPMENT © Copyright 2018. All rights reserved.