Έναρξη του έργου WaSec στη Νεκρά Θάλασσα, Ιορδανία

Από τις 27 Φεβρουαρίου 2019 έως τις 2 Μαρτίου 2019, η ΔΗΣΚΕΑΝ, μαζί με εκπροσώπους από εννέα πανεπιστήμια και μία εταιρεία, ένα ερευνητικό ίδρυμα και μία δημόσια αρχή, που βρίσκονται σε έξι χώρες σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή περιφέρεια, συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου WaSec που πραγματοποιήθηκε στη Νεκρά Θάλασσα της Ιορδανίας.

Το έργο "Καινοτομίες στα Προγράμματα Εκπαίδευσης στον Τομέα της Διαχείρισης των Υδάτων: Ενίσχυση της Προστασίας των Υδάτων και της Κοινωνικοοικονομικής Ανάπτυξης στην Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο της Κλιματικής Αλλαγής" (πλήρης τίτλος) με αριθ. 598480-EPP-1-2018-1-PS-EPPKA2-CBHE-JP, το οποίο συντονίζεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Παλαιστίνης - Kadoorie και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS PLUS της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συνενώσει και θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ εταιρειών και πανεπιστημίων μέσω της ανάπτυξης νέων κύκλων μαθημάτων διαχείρισης των υδάτινων πόρων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με προσαρμοζόμενες μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας, στην

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Οι ειδικοί στόχοι του WaSec είναι:

· η ανάπτυξη ενός "Δικτύου Υδάτων" μεταξύ φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση των υδάτων για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων

· η ανάπτυξη νέων ή επικαιροποιημένων μαθημάτων για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, στα αγγλικά και στα αραβικά, με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων,

· η παροχή στους αποφοίτους των πανεπιστημίων εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου,

· η εφαρμογή μαθημάτων με σαφή μαθησιακά αποτελέσματα και εκπαιδευτικό υλικό, διαπιστευμένα σε όλες τις χώρες εταίρους, που διδάσκονται και παραδίδονται από κοινού και προσαρμόζονται ώστε να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες,

· η ανάπτυξη μιας εικονικής πλατφόρμας μάθησης με εκπαιδευτικό υλικό, σε ψηφιακή μορφή, για τη διευκόλυνση της μάθησης και της αξιολόγησης,

· η διεξαγωγή και η αξιολόγηση των πιλοτικών μαθημάτων στις χώρες εταίρους,

· η διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου, προκειμένου να υιοθετηθούν από πανεπιστήμια άλλων χωρών της περιοχής και

· η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων με τη διοργάνωση δράσεων μεταφοράς γνώσης σε άλλους επαγγελματίες.

Το έργο WaSec (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/598480-EPP-1-2018-1-PS-EPPKA2-CBHE-JP) θα πρέπει να οδηγήσει σε μια νέα κουλτούρα αναφορικά με τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων που θα επιτρέψει στα πανεπιστήμια να ενταχθούν καλύτερα στην ευρύτερη κοινωνία. Επιπλέον, οι πραγματικές συνεργατικές προσπάθειες με τις επιχειρήσεις θα παράσχουν στήριξη στους φοιτητές, όσον αφορά την πρακτική άσκηση την επιχειρηματικότητα και την απασχολησιμότητα, που θα επιτρέψουν στους αποφοίτους να αναπτύξουν ικανότητες που εγγυώνται μεγαλύτερη επιτυχία κατά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Τέλος, θα εφαρμοστούν νέες και καινοτόμες μαθησιακές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις που θα προσφέρουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και πτυχιούχους με πολιτιστική, περιβαλλοντική και κοινωνική ταυτότητα που θα εφαρμόζουν πρακτικές για τη βιωσιμότητα των υδάτινων πόρων διασφαλίζοντας το μέλλον της, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα το αντικείμενο των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Το έργο ξεκίνησε στις 15 Νοεμβρίου 2018 και θα ολοκληρωθεί στις 14 Νοεμβρίου 2021.

 

Website: wasec.just.edu.jo

Email: wasec.project@gmail.com

twitter: @CoWasec

Facebook: WaSec Co-Funded by Erasmus+

CREATIVE THINKING DEVELOPMENT © Copyright 2018. All rights reserved.