Συνάντηση στο Κάουνας για το έργο INNOLEA

Η ΔΗΣΚΕΑΝ συμμετείχε στην 4η προγραμματισμένη συνάντηση των εταίρων του έργου INNOLEA “Innovation for the Leather Industry in Jordan and Egypt”, που πραγματοποιήθηκε στο Κάουνας της Λιθουανίας μεταξύ 6-8 Ιουνίου 2019. Η οργάνωση και η υποδοχή των εταίρων έγινε από το  Πανεπιστήμιο KTU (Kaunas Technology University), στις κεντρικές εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου. Η συμμετοχή στη συνάντηση ήταν εξαιρετικά διαφωτιστική και διαμόρφωσε τους ορίζοντες για μελλοντικές δράσεις που μπορούν να αναληφθούν στον τομέα του δέρματος από τους εταίρους.

Η συνάντηση του έργου ήταν στο επίκεντρο της προόδου του έργου, ήτοι την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στις ευρωπαϊκές χώρες του έργου και ο προγραμματισμός της δημιουργίας κέντρων δέρματος στην Αίγυπτο και την Ιορδανία.

Το πρόγραμμα INNOLEA χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ Capacity Building for Higher Education (585822-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP). Στόχος του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός των βιομηχανιών δέρματος της Ιορδανίας και της Αιγύπτου μέσω της δημιουργίας τεσσάρων κέντρων δέρματος σε τοπικά πανεπιστήμια, τα οποία θα παρέχουν υπηρεσίες ποιότητας, πιστοποίησης, εκπαίδευση, πληροφόρηση μόδας, οργάνωσης παραγωγής, χρηματοδότησης κ.α.

Στο έργο συμμετέχουν, εκτός της ΔΗΣΚΕΑΝ και του ΕΜΠ από την Ελλάδα, πανεπιστήμια από την Ιορδανία και  την Αίγυπτο (Jordan University of Science and Technology και Al-Balqa Applied University από την Ιορδανία, South Valley University και Arab Academy for Science Technology & Maritime Transport από την Αίγυπτο), το Βιομηχανικό επιμελητήριο του Αμμάν,  πανεπιστήμια από την Ευρώπη (Πολυτεχνείο του Βουκουρεστίου (UPB), Ρουμανία και Κάουνας (KTU), Λιθουανία) καθώς και επιχειρήσεις και οργανισμοί  από την Ιταλία (CIAPE), την Πορτογαλία (CTIC), και Ρουμανία (INCDTP-ICPI). Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο INNOLEA ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

 

Website: innolea.just.edu.jo

Email: innolea.project@gmail.com

Facebook: INNOLEA-Erasmus+ (@innoleaproject)

CREATIVE THINKING DEVELOPMENT © Copyright 2018. All rights reserved.